INDUSTRI/ERHVERV

Vores kunder repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder, bygherrer, boligselskaber, landbrug samt offentlige virksomheder og institutioner.

Til byggesektoren udfører vi alle former for el installationer indenfor nybyggeri, ombygning og renovering.

Østjysk El-service ApS udfører mindre køl og varmepumpe installationer. Ligeledes arbejdes der med styring og regulering af diverse industriinstallationer samt intelligente styringer til effektivisering og energibesparelser. Det handler om at kunne styre, regulere, automatisere og overvåge virksomhedens mange tekniske installationer.

Østjysk El-service ApS servicerer anlæg fra ny installation til anlæg tages ud af drift